Cookies & integritet

Information till dig som mött eller varit en del av verksamheten på Parks and Resorts!

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att berätta för dig om hur vi som personuppgiftsansvariga hanterar dina personuppgifter.

En personuppgift är en upplysning som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att så fort du kan identifieras genom exempelvis ditt namn eller personnummer så blir även övriga upplysningar kopplade till dessa dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvariga samlar vi nödvändig information om dig där det behövs för att du ska kunna medverka i eller ta del av vår verksamhet. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, e-post och adresser. Du kan alltid kontakta oss för att få reda exakt på vad vi sparar för information.

Informationen används av oss för att kunna leverera vår produkt och ta vårt ansvar, både som arbetsgivare och verksamhet. Exempelvis handlar det om marknadsföring, fakturering, cookies på hemsidan och att följa de rättsliga skyldigheter vi har som arbetsgivare eller verksamhet. All behandling av dina personuppgifter har laglig grund. Det betyder att vi endast hanterar dina personuppgifter där vi har ett avtal, rättsliga förpliktelser, ett berättigat intresse eller ditt samtycke.

Personuppgifterna sparas för ändamål kopplade till vår verksamhet och gallras genom anonymisering eller radering när vi inte längre har laglig grund att behandla dem. Du har samtidigt ett antal rättigheter som vi kommer hjälpa dig att göra anspråk på. Det handlar om dina möjligheter att få dina uppgifter ändrade, raderade, begränsade och tillgängliggjorda. Du äger alltid dina uppgifter och vi ser till att du kan få veta vad, hur länge och varför.

Dina personuppgifter kan också lämnas vidare av oss till myndigheter om det efterfrågas genom lag eller till en partner till oss som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Den andra parten blir då ett personuppgiftsbiträde. Biträdet får bara hantera uppgifter enligt våra bestämmelser och ytterst är det vi på Parks and Resorts som ansvarar för dina uppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi och våra personuppgiftsbiträden lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter. Det handlar om att skydda dina uppgifter mot oavsiktliga eller olagliga behandlingar, exempelvis förstörelse eller otillåten spridning.

Vill du veta mer eller göra anspråk på någon av dina rättigheter? Kontakta oss på dataskydd@parksandresorts.com så hjälper vi dig med ditt ärende!

Läs hela vår integritetspolicy på parksandresorts.com/integritetspolicy/